EN|SK
Eurocontrol - Logo
EUROCONTROLSystém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016, 31. Január 2019

Kurz je určený pre manažment firiem a zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie. Školenie je vhodné aj pre zástupcov štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancov miest a obcí a ďalších predstaviteľov verejnej správy a mimovládnych organizácií.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.