Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/e/u/u50514/public_html/engine/wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 132
EUROCONTROL | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 systémy na mieru
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/e/u/u50514/public_html/engine/wp-content/plugins/custom-css-editor/bootstrap/pluginClass.php on line 183
EN|SK

Eurocontrol.sk - consulting a vzdelávanie

Úvod
EUROCONTROL

Nová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016

Norma ISO 9001 Systém manažérstva kvality je svetovo najpopulárnejšia norma pro zlepšovanie kvality.

Mezinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO v septembri 2015 vydala revíziu tejto normy. (predošlá posledná revízia prebehla ešte v roku 2008 a priniesla len niekoľko nových požiadaviek). Uvedená norma bola následne prevzatá do sústavy slovenských technických noriem STN a vydaná v slovenskej verzii v roku 2016.

Systémy manažérstva kvality je POTREBNÉ ZAKTUALIZOVAŤ A RE-CERTIFIKOVAŤ DO 15.SEPTEMBRA 2018.
Viac informácii

Nová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016

Zmyslom normy ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu je prevencia a plánované znižovanie negatívnych dopadov činností, produktov a služieb organizácii na životné prostredie. Od roku 2015 je platné aktuálne vydanie tejto normy. Uvedená norma bola následne prevzatá do sústavy slovenských technických noriem STN a vydaná v slovenskej verzii v roku 2016.
 Od spoločností, ktoré majú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, sa očakáva že by sa mali so zmenami, ktoré prináša posledná revízia normy ISO 14001, oboznámiť a následne zaktualizovať svoje systémy environmentálneho manažérstva a implementovať nové požiadavky.

Systémy environmentálneho manažérstva je POTREBNÉ ZAKTUALIZOVAŤ A RE-CERTIFIKOVAŤ DO 15.SEPTEMBRA 2018.
Viac informácii

Nová norma ISO 45001:2018

Norma ISO 45001 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nahrádza (zatiaľ stále platnú) špecifikáciu OHSAS 18001 z roku 2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky.
Viac informácii

ISO 50001 – systémy energetického manažérstva

Efektívne využívanie energie pomáha organizáciám ušetriť peniaze, rovnako ako pomáha šetriť zdroje a zabraňovať zmenám klimatických podmienok. ISO 50001 podporuje organizácie vo všetkých odvetviach v efektívnejšom využívaní energie, a to prostredníctvom rozvoja energetického manažérskeho systému.
Medzinárodná norma ISO 50001:2011 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby.
Viac informácii

SQAS (Safety & Quality Assessment System)

SQAS poskytuje nástroj na posúdenie systémov kvality, bezpečnosti a životného prostredia u poskytovateľov služieb v rámci celého logistického reťazca V rámci Vašej prípravy na SQAS hodnotenie externým posudzovateľom Vám zabezpečíme vstupné preskúmanie plnenia jednotlivých požiadaviek a navrhneme plán opatrení pre čo najlepší výsledok externého posudzovania.
Viac informácii

Manažérsky systém „NAMIERU“

Pomôžeme Vám vybudovať a zaviesť manažérsky systém presne na mieru Vašej spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek, potrieb a podmienok vo Vašej spoločnosti. Budeme Vás sprevádzať celým procesom od návrhu vhodného systému, stanovenia postupov a vypracovania dokumentácie, cez implementáciu postupov, školenia zamestnancov, až po certifikačný audit.

Systémy manažérstva kvality:

Systémy environmentálneho manažérstva

Systémy manažérstva BOZP

Systémy energetického manažérstva

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

  • podľa ISO 27001

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín:

Školenia a kurzy

Aktuálne školeniaPre komplexnejšie zabezpečenie potrieb našich klientov poskytujeme aj služby v segmente vzdelávania v oblasti kvality, životného prostredia, BOZP, softskills a manžérskych zručností. Naše kurzy sú akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

 

EUROCONTROL s.r.o. nezávislá slovenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti consultingu a vzdelávania. Pomôžeme Vám dosahovať Vaše ciele a Vašu víziu, že ak chcete byť dlhodobo úspešní, nemôžete sa uspokojiť so súčasným stavom úspechu. Konkurencia sa vždy snaží Vás predbehnúť. Preto aj Vy by ste mali svoju spoločnosť, svoje činnosti, svoj systém neustále zdokonaľovať, zvyšovať svoju produktivitu a tým si udržiavať náskok.
S tým Vám radi pomôžeme.Tím EUROCONTROL s.r.o.
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.