EN|SK
Eurocontrol - Logo
Automotive

Manažérske systémy

Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle

Automobilový priemysel je zložitý tak na výrobný proces, ako aj na reťaz dodávateľov, na ktorých sa producent automobilov musí v plnej miere spoľahnúť. Pre producenta automobilov je dôležité mať dodávateľov, ktorí vedia rýchlo a presne reagovať na jeho požiadavky, vedia sa prispôsobiť rýchlemu vývoju v automobilovom priemysle a sú spoľahliví. Producenti automobilov vyžadujú dodávateľov, ktorí majú svoje procesy pod kontrolou, rozumejú špecifickým požiadavkám svojich zákazníkov a zameriavajú sa na neustále zlepšovanie.

Preto producenti automobilov čím ďalej tým viac vyvíjajú na svojich dodávateľov tlak pre implementáciu systému manažérstva kvality podľa štandardu IATF 16949.

Čo je IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 je je nové vydanie štandardu ISO/TS 16949, ktorý zjednotil požiadavky viacerých národných automotive štandardov ako QS-9000 (USA), VDA (Nemecko), EAQF (Francúzsko) a AVSQ (Taliansko) do spoločného štandardu pre automobilový priemysel. Zahŕňa v plnom rozsahu požiadavky ISO 9001 a ďalšie špecifické požiadavky na SMK vyžadované výrobcami automobilov u svojich dodávateľov.

Podstatným hľadiskom systému manažérstva kvality podľa IATF je zameranie na špecifické požiadavky automobilových zákazníkov (špecifické požiadavky na kvalitu z hľadiska produktu, procesu a systému).

V čom spočíva budovanie systému manažérstva kvality podľa IATF 16949:

 • špecifické požiadavky zákazníka,
 • naplánovať a zadefinovať procesy a činnosti organizácie,
 • vypracovať a implementovať dokumentáciu manažérskeho systému,
 • monitorovať a zmerať výkonnosť činností a procesov a tým celej organizácie,
 • zaviesť nástroje na meranie chýb a odchýlok,
 • odhaľovať nedostatky a hľadať možnosti zlepšovania.

Prínosy systému manažérstva kvality podľa IATF 16949:
Okrem prínosov vyplývajúcich zo systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, IATF prináša ďalšie výhody ako:

 • uplatňovanie moderných metód a nástrojov riadenia
 • jasné zameranie na neustále zlepšovanie sa
 • možnosť presnej a rýchlej identifikácie chýb a odchýlok
 • možnosť poskytovať produkty a služby v automobilovom priemysle
 • záruka zabezpečenia kvality pre náročnejších zákazníkov
 • záruka stability výrobných procesov
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.