EN|SK
Eurocontrol - Logo
O spoločnosti
EUROCONTROLO spoločnosti

Profil spoločnosti

EUROCONTROL s.r.o.

Spoločnosť EUROCONTROL s.r.o. je nezávislá slovenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti consultingu a vzdelávania. Našim klientom pomáhame dosahovať ich ciele víziu, že ak chcete byť dlhodobo úspešní, nemôžete sa uspokojiť so súčasným stavom úspechu. Konkurencia sa vždy snaží Vás predbehnúť. Preto aj Vy musíte svoju firmu, svoje činnosti, svoj systém neustále zdokonaľovať, zvyšovať svoju produktivitu a tým si udržiavať náskok.

Overenou cestou napredovania je dokonale poznať vlastnú firmu. Dokonale poznať systém akým zamestnanci pracujú, na základe čoho sa rozhodujú. Dokonale poznať svoje silné aj slabé stránky. Nestačí však procesné riadenie spoločnosti len poznať. Je potrebné ich aj aktívne vytvárať, ovplyvňovať a kontrolovať, resp. zabezpečiť, aby boli vykonávané systematicky. Len systematickosť procesov a možnosť ich spätnej kontroly umožňuje získať a následne aj udržať plnú kontrolu nad dianím vo firme.

Moderný svet a súčasný trh kladie neustále nové požiadavky na kvalitu a flexibilitu produktov. Naši klienti toto pochopili a získali veľkú konkurenčnú výhodu. Najväčším súčasným problémom všetkých spoločností je kvalifikovaná a motivovaná pracovná sila. Vhodne zvoleným systémom priebežného vzdelávania je možné zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov, napĺňať ich osobné ambície v súlade s cieľmi a potrebami firmy a tým pozitívne vplývať na ich výkon a kvalitu finálneho produktu – či už tovaru alebo služby.

Vhodnou možnosťou ako zabezpečiť kvalitný systém riadenia Vašej firmy, je vybudovanie systému manažérstva. Je to systém efektívneho zabezpečenia vykonávanie pracovných činností, minimalizovať riziká, efektívne využiť pracovnú silu a jej potenciál, prijať účinné nápravné opatrenia. EUROCONTROL má za sebou už 20 ročnú tradíciu a množstvo úspešných projektov v tejto oblasti.

Predmetom činnosti spoločnosti je poradenstvo a vzdelávanie v oblasti budovania manažérskych systémov podľa medzinárodných štandardov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001, IATF 16949, ISO 50001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 15161, BRC, IFS, EUREPGAP, ISO 22000, FAMI-QS, AQAP 2000, …), zlepšovanie a rozvoj manažérskych systémov zákazníkov, implementácia nástrojov zlepšovania, organizovanie a realizácia špecifických kurzov a školení.

Ľudia s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti budovania, zavádzania a práce v tomto systéme Vám radi poskytnú odbornú pomoc a pomôžu vybrať najvhodnejšiu formu systému pre Vašu spoločnosť. Ľudia, ktorí vedia ako má správne nastavený fungovať a vedia Vám takýto systém ušiť na mieru pre Vašu firmu sú tu. Naše motto je Kvalitu robia detaily.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.