EN|SK
Eurocontrol - Logo
Manažérske systémy
EUROCONTROLProdukty a službyManažérske systémy

Manažérske systémy

Manažérsky systém je samoregulujúci mechanizmus procesného riadenia spoločnosti. Je to systém nástrojov slúžiacich manažmentu ako aj ostatným zamestnancom pri dosahovaní cieľov spoločnosti v oblasti kvality, ľudských zdrojov, životného prostredia a uspokojovania potrieb klientov. Kvalitne nastavený manažérsky systém uľahčuje prácu, šetrí čas potrebný na vykonanie pracovných zadaní, minimalizuje riziká ľudského faktoru a optimalizuje procesy v spoločnosti.

Vybudovať manažérsky systém znamená

  • naplánovať a zadefinovať procesy a činnosti organizácie,
  • vypracovať a implementovať dokumentáciu manažérskeho systému,
  • monitorovať a zmerať výkonnosť činností a procesov a tým celej organizácie,
  • odhaľovať nedostatky a hľadať možnosti zlepšovania.

Naša spoločnosť poskytuje služby budovania a implementácie manažérskych systémov v týchto oblastiach:

 

UPDATE Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

UPDATE Systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.