EN|SK
Eurocontrol - Logo
Kvalita

Manažérske systémy

Kvalita

ISO 9001 – Systém manažérstva kvality – požiadavky

Je základnou normou systému manažérstva kvality. Je určená pre všetky spoločnosti, ktoré chcú preukázať svoju schopnosť poskytovať kvalitné produkty (tovary, služby) a záleží im na budovaní mena a postavenia na trhu cestou zvyšovania kvality a adekvátneho prístupu k zákazníkom.

SMK podľa ISO 9001 sa zameriava na:

  • Zefektívnenie činnosti organizácie formou procesného riadenia
  • Jasné zadefinovanie kompetencií zamestnancov
  • Znižovanie nákladov zabezpečením kvality „na prvýkrát“
  • Aktualizácia systémov kvality na požiadavky normy ISO 9001

UPDATE Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

IATF 16949

IATF 16949 je špecifikácia, ktorá zjednotila požiadavky viacerých národných štandardov (QS-9000 – americký štandard), VDA 6.1 (Nemecko), EAQF (Francúzsko) a AVSQ (Taliansko) do spoločného štandardu pre automobilový priemysel. Zahŕňa v plnom rozsahu požiadavky ISO 9001 a ďalšie špecifické požiadavky na SMK vyžadované výrobcami automobilov u svojich dodávateľov.
Viac informácii ->

ISO 13485

Norma ISO 13485 špecifikuje požiadavky na systém manažmentu kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť dodávať zdravotnícke prostriedky a pomôcky, liečivá a služby zákazníkov v plnej kvalite a pri dodržiavaní noriem a predpisov vzťahujúcich sa k zdravotným prostriedkom a liečivám.

ISO/IEC 17025 – Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

Definuje požiadavky na akreditovanie laboratórií. Obsahuje všetky požiadavky, ktoré musia skúšobné a kalibračné laboratóriá spĺňať, ak chcú preukázať, že prevádzkujú systém kvality, technicky sú spôsobilé a z odborného hľadiska sú schopné vykazovať platné výsledky. Norma je zosúladená s normou ISO 9001.

ISO 15189 – Medicínske laboratóoriá

Definuje požiadavky na akreditovanie laboratórií. Obsahuje všetky požiadavky, ktoré musia skúšobné a kalibračné laboratóriá spĺňať, ak chcú preukázať, že prevádzkujú systém kvality, technicky sú spôsobilé a z odborného hľadiska sú schopné vykazovať platné výsledky. Norma je zosúladená s normou ISO 9001.

ISO 20000 – Informačné technológie/Manažment služieb

Definuje požiadavky na riadenie služieb IT, ich bezpečnosť, prácu s osobnými a citlivými dátami.

IRIS – International Railway Industry Standard

Medzinárodný štandard určený pre dodávateľov (výrobcovia dielcov a systémov) v oblasti železničného priemyslu. IRIS založený na norme ISO 9001 a rozširuje jej požiadavky o špecifiká železničného priemyslu

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.