EN|SK
Eurocontrol - Logo
SQAS (Safety & Quality Assessment System)
EUROCONTROLSQAS (Safety & Quality Assessment System)

SQAS (Safety & Quality Assessment System)

SQAS poskytuje nástroj na posúdenie systémov kvality, bezpečnosti a životného prostredia u poskytovateľov služieb v rámci celého logistického reťazca (forwarding, doprava, skladovanie, čistenie, …) s využitím štandardizovaných dotazníkov. Je určené pre poskytovateľov logistických služieb na hodnotenie zo strany chemických spoločností. SQAS pomáha chemickým spoločnostiam v procese výberu poskytovateľov logistických služieb a pri definovaní opatrení pre zlepšovanie pre každého poskytovateľa/dodávateľa logistických služieb.

Hoci SQAS negarantuje bezpečnosť a kvalitu služieb poskytovaných dodávateľom, ponúka najmä mechanizmus na hodnotenie neustáleho zlepšovania. Tento systém poskytuje dodávateľovi užitočnú spätnú väzbu ohľadom silných a slabých stránok zistených počas hodnotenia. Navyše, po posúdení výsledkov hodnotenia zo strany zákazníka (chemická spoločnosť), môže zákazník poskytnúť dodávateľovi konkrétnu spätnú väzbu, ktorá vytvára priestor na zlepšovanie.

Hodnotiaci dotazník SQAS sa skladá zo základného dotazníka (CORE), ktorý je relevantný pre všetky poskytované logistické služby a špecifickej časti, ktorá je relevantná pre špecifické činnosti posudzovanej spoločnosti. Špecifické dotazníky sa týkajú oblastí: služby dopravy (Transport service), intermodálne terminály (Intermodal Terminals), čistenie cisterien (Tank Cleaning), skladovanie (Warehouses) a železničná doprava (Rail transport).

V rámci Vašej prípravy na SQAS hodnotenie externým posudzovateľom Vám zabezpečíme vstupné preskúmanie plnenia jednotlivých požiadaviek a navrhneme plán opatrení pre čo najlepší výsledok externého posudzovania.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.