EN|SK
Eurocontrol - Logo
EUROCONTROLSystém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. Február 2019

Určený pre zamestnancov organizácií, ktoré si zavádzajú resp. uplatňujú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015. Je vhodný pre všetky pracovné pozície vrátane manažérskych na získanie prehľadu o požiadavkách normy ISO 14001:2015 a ich uplatňovanie v praxi. Cieľom je objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy na praktických príkladoch.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.