EN|SK
Eurocontrol - Logo
Partneri

Partneri spoločnosti EUROCONTROL s.r.o.

Zahraničná spolupráca

EURO – SYMBIOSE, Paríž, Francúzsko
www.euro-symbiose.fr

PEGAS Sisteme de Management, TIRGU MURES, Rumunsko
www.pegas.ro

FiaTest SRL, Bukurešť, Rumunsko
www.fiatest.ro

Srbská spoločnosť pre kvalitu, Srbsko

Calitop S.R.L., Rumunsko
www.calitop.ro

Vzdelávanie a projekty zlepšovania

FBE Bratislava s.r.o.
www.fbe.sk

Logic Display, s.r.o.
www.ld.sk

Certifikačné organizácie

Spolupracujeme s viacerými renomovanými certifikačnými organizáciami. Na Vašu žiadosť Vám odporučíme pre Vás najvhodnejšiu spoločnosť.

Organizácie v oblasti manažmentu kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu
www.ssk.sk
Česká společnost pro jakost
www.csj.cz

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.