EN|SK
Eurocontrol - Logo
Školenia a kurzy

Školenia a kurzy

Pre komplexnejšie zabezpečenie potrieb našich klientov poskytujeme aj služby v segmente vzdelávania v oblasti kvality, životného prostredia, BOZP, softskills a manžérskych zručností. Naše kurzy sú akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
Jednotlivé školenia vykonávame ako:

  • uzavreté – len pre potreby organizácie klienta a jeho zamestnancov (tieto školenia si môžete priamo objednať, resp. vyžiadať cenovú ponuku),
  • alebo otvorené – termíny v sekcii „NOVINKY“. Tu nájdete naplánované termíny školení, ako aj možnosť prihlásenia sa prostredníctvom priloženej prihlášky.

Systémové kurzy

Soft Skills

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.