EN|SK
Eurocontrol - Logo
História

História spoločnosti

EUROCONTROL s.r.o.

Spoločnosť EUROCONTROL s.r.o. je nezávislá slovenská spoločnosť. Na slovenskom trhu pôsobí v oblasti consultingu, procesného riadenia a vzdelávania.

 • 1998 – založenie spoločnosti so sídlom v Bratislave.
 • 2001 – rozšírenie spoločnosti na 5 zamestnancov
 • 2003 – úspešné ukončenie 100 projektov v oblasti budovania manažérskych systémov
 • 2004 – spoločnosť prešla certifikačným auditom a jej systém manažérstva kvality bol certifikovaný spoločnosťou TUV NORD pre oblasť „Konzultačná činnosť pri budovaní systémov manažérstva, vzdelávacia činnosť v oblasti systémov manažérstva, udržovanie a rozvoj systémov manažérstva s cieľom trvalého zlepšovania, realizácia personálno-organizačných auditov“
 • 2005 – spoločnosť zmenila svoje sídlo a presťahovala sa do Žiaru n. Hronom z dôvodu lepšieho geografického pokrytia svojich klientov
 • 2005 – získavame Národnú cenu za kvalitu. Až doposiaľ sme jediná spoločnosť pôsobiaca v tejto oblasti, ktorá túto cenu získala.
 • 2005 – nadviazanie spolupráce a vytvorenie partnerstva s francúzskym EUROSYMBIOSE
 • 2005 – získanie akreditácie Ministerstva školstva SR na naše školiace aktivity
 • 2006 – rozšírenie spoločnosti na 10 zamestnancov
 • 2006 – prekročili sme hranicu 1000 úspešných absolventov našich vzdelávacích kurzov
 • 2007 – rozšírenie spoločnosti na 15 zamestnancov
 • 2008 – rozšírenie ponuky vzdelávacích aktivít o kurzy soft skills a manažérske kurzy
 • 2009 – úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality a získanie certifikátu ISO 9001:2008
 • 2017 – úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

V súčasnosti máme úspešne ukončených viac než 600 projektov v oblasti budovania a implementácie manažérskych systémov.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.