EN|SK
Eurocontrol - Logo
Projekty zlepšovania
EUROCONTROLProdukty a službyProjekty zlepšovania

Projekty zlepšovania

V rámci rozvoja podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov, Vám zabezpečíme:

služby riadenia projektov a poradenstvo v oblastiach:

 • Public relations, positioning, marketing
 • Obchod, zákaznícka orientácia, call centrá
 • Rozvoj ľudských zdrojov, analýza kultúry organizácie
 • Total Quality Management, EFQM Exellence Model, Balanced Scorecard
 • Six Sigma, analýza a zlepšovanie procesov, reinžiniering
 • Štatistické metódy riadenia, Totálne produktívna údržba
 • 5S

vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu organizácií v oblastiach:

 • Manažérske systémy: strategický manažment, marketing, public relations, Six Sigma, TQM (Total Quality Management), ISO 9001:2000, EFQM Excellence Model, TPM (Totálne produktívna údržba), reinžiniering, inovačný manažment, manažment zmeny, projektový manažment
 • Rozvoj manažérskych zručností: riadenie a vedenie spolupracovníkov, prezentácia svojich zámerov, komunikácia a riešenie problémov, motivácia spolupracovníkov, organizovanie času vedúceho pracovníka, tímová práca, tvorivé riešenie problémov a úloh a moderačný tréning, vyjednávanie
 • Všeobecné schopnosti a zručnosti: komunikačné tréningy, riešenie konfliktov, organizácia času, asertivita, empatia, zvládanie záťaže a stresu, osobná motivácia a budovanie kariéry
 • Rozvoj v obchode a kontakte so zákazníkom: techniky predaja, komunikácia pre obchodníkov, psychológia predaja, tréningy, workshopy a koučing pre obchodné oddelenia, zákaznícka orientácia
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.