EN|SK
Eurocontrol - Logo
FSC (CoC, CW)

FSC certifikácia (FSC Chain Of Custody, FSC Controlled Wood)

FSC certifikácia predstavuje celosvetovo uznávaný transparentný systém na posúdenie hospodárenia v lesoch a zároveň účinný nástroj na sledovanie pôvodu drevnej suroviny od ťažby, cez spracovanie až po konečný produkt.

FSC audity vykonávajú akreditované nezávislé certifikačné organizácie.

Firmy, ktoré chcú získať FSC certifikát drevospracovateľského reťazca musia mať zavedený systém a implementovaný kontrolný mechanizmus na sledovanie pôvodu dreva a polotovarov vo svojich produktoch.

„FSC značka na výrobku zaručuje, že drevo použité na jeho výrobu pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.“

V čom spočíva budovanie systému pre FSC certifikáciu drevospracovateľkých firiem:

 • stanovenie zamestnanca zodpovedajúceho za implementáciu a dodržiavanie všetkých požiadaviek FSC štandardu,
 • spracovanie dokumentácie požadovanej FSC štandardom,
 • pravidelné zaškoľovanie zamestnancov o implementácii FSC štandardu,
 • vedenie a uchovávanie záznamov o pôvode materiálov, výrobe, ako aj ceste produktov k zákazníkovi,
 • zabezpečenie sledovateľnosti materiálu použitého na výrobu produktu,
 • zabezpečenie jasného postupu pre príjem a skladovanie materiálu.

 

Aké prínosy má FSC certifikácia pre drevospracovateľskú organizáciu:

 • zvýšenie kreditu organizácie, ako organizácie, ktorá pri svojej produkcii zohľadňuje potreby ochrany ŽP,
 • zvýšenie konkurencie schopnosti,
 • zníženie dopadov na životné prostredie,
 • prostriedok pre formovanie environmentálneho povedomia zamestnancov,
 • zlepšenie riadenia výroby, možnosť presnej a rýchlej identifikácie použitých materiálov,
 • možnosť poskytovať produkty a služby pre veľké obchodné a drevospracovateľské reťazce,
 • záruka zabezpečenia kvality pre náročnejších zákazníkov,
 • medzinárodná platnosť a dôveryhodnosť certifikátu.

 

Čo je FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá zastrešuje, vytvára a kontroluje systém certifikácie FSC. Samotnú certifikáciu lesov a spracovateľských podnikov vykonávajú akreditované certifikačné organizácie. Vďaka svojej transparentnosti a otvorenosti má FSC podporu najväčších medzinárodných environmentálnych organizácií, ako napríklad World Wide Fund for Nature (WWF), Friends of the Earth (Priatelia Zeme), Greenpeace, rovnako aj veľkých obchodných a drevospracovateľských reťazcov, napríklad IKEA, B&Q, Home Depot, Mondi alebo Kronospan.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.