EN|SK
Eurocontrol - Logo
EUROCONTROLProjektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ, 11. – 12. Apríl 2019

Určený pre projektových manažérov, riadiacich pracovníkov pôsobiacich v projektoch, pracovníkov zodpovedných za prípravu projektov v rámci EÚ fondov.
Osvojiť si základy projektového riadenia. Účastník sa naučí princíp projektovej logiky – W-teória, strom príčinno-následných vzťahov v projektovom riadení, príprava zámeru, cieľov a aktivít projektu, monitoring projektu, praktické tipy a triky pri písaní projektov, prehľad o aktuálnych možnostiach financovania projektov cez EÚ (štrukturálne fondy, komunitárne programy, ad-hoc výzvy generálnych riaditeľstiev).

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.