EN|SK
Eurocontrol - Logo
Nová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016
EUROCONTROLNová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016

Nová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016.


UPDATE Systému manažérstva kvality

Norma ISO 9001 Systém manažérstva kvality je svetovo najpopulárnejšia norma pro zlepšovanie kvality.


Mezinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO v septembri 2015 vydala revíziu tejto normy. (predošlá posledná revízia prebehla ešte v roku 2008 a priniesla len niekoľko nových požiadaviek). Uvedená norma bola následne prevzatá do sústavy slovenských technických noriem STN a vydaná v slovenskej verzii v roku 2016.Od spoločností, ktoré majú zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, sa očakáva že by sa mali so zmenami, ktoré prináša posledná revízia normy ISO 9001, oboznámiť a následne zaktualizovať svoje systémy manažérstva kvality a implementovať nové požiadavky.V súčasnosti trvá 3-ročné prechodné obdobie, počas ktorého sú v platnosti ”nová” aj „stará“ norma. Prechodné obdobie však trvá len do 15.septembra 2018, po ktorom už budú platné len požiadavky a certifikácie podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016.


Nová norma je výraznejšie zameraná na výsledky zlepšovania. Je požadovené zavedenie efektívneho spôsobu sledovania a merania parametrov kvality a ich zlepšovania a to nielen samotných výrobkov alebo služieb, ale všetkých hlavných a podporných procesov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníka.Dalšou požiadavkou je vyhodnocovanie rizík v jednotlivých procesoch, to znamená zavedenie systému analýzy rizík pre všetky procesy a najmä významné zmeny v procesoch a parametroch výrobkov alebo služieb.
Bude nám cťou, ak Vám budeme môcť so zabezpečením a realizáciou zmien v systéme manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti pomôcť.


V tejto súvislosti Vám môžeme zabezpečiť:


  • kompletnú revíziu a aktualizáciu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek novej normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016,
  • rozdielovú analýzu systému manažérstva kvality a identifikáciu nevyhnutných zmien a návrhov opatrení na ich zabezpečenie,
  • konzultácie k jednotlivým (novým / zmeneným) požiadavkám novej normy,

  • revíziu a aktualizáciu dokumentáciu systému manažérstva kvality vrátane jej optimalizácie a zefektívnenia,
  • preškolenie zamestnancov po aktualizácii systému manažérstva kvality a dokumentácii.

Neváhajte nás kontaktovať .

Tím EUROCONTROL s.r.o.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.