EN|SK
Eurocontrol - Logo
Nová norma ISO 45001:2018
EUROCONTROLNová norma ISO 45001:2018

Nová norma ISO 45001:2018.

Norma ISO 45001 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nahrádza (zatiaľ stále platnú) špecifikáciu OHSAS 18001 z roku 2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky.

Norma ISO 45001 je navrhnutá tak, aby pomáhala spoločnostiam riadiť riziká a príležitosti súvisiace s BOZP a zlepšovala celkovú výkonnosť BOZP s cieľom chrániť zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Norma ISO 45001:2018 sa svojou štruktúrou zosúlaďuje s ostatnými normami pre manažérske systémy, vrátane ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii.

Tak ako pri predchádzajúcich normách ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 aj v prípade normy ISO 45001 budú mať organizácie, ktoré sú v súčasnosti certifikované podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007, trojročné prechodné obdobie pre implementáciu požiadaviek normy ISO 45001.

Bude nám cťou, ak Vám budeme môcť so zabezpečením a realizáciou zmien v systéme manažérstva BOZP vo Vašej spoločnosti pomôcť.Neváhajte nás kontaktovať .

Tím EUROCONTROL s.r.o.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.