EN|SK
Eurocontrol - Logo
EUROCONTROLInterný audítor systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. – 13. Február 2019

Určený pre zamestnancov organizácií, ktoré si zavádzajú resp. uplatňujú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015. Cieľom je objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy na praktických príkladoch. Ako aj pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov.

 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.