EN|SK
Eurocontrol - Logo
Novinky - eurocontrol.sk

Nová norma ISO 45001:2018

Pridané: 05. mája 2018

Nová norma ISO 45001:2018.
 Norma ISO 45001 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nahrádza (zatiaľ stále platnú) špecifikáciu OHSAS 18001 z roku 2007 Systémy manažérstva...

Viac tu

Nová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016

Pridané:

Nová norma ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016.
 UPDATE Systému environmentálneho manažérstva Zmyslom normy ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu je prevencia a plánované znižovanie negatívnych dopadov činností, produktov a služieb organizácii na životné prostredie. Pôvodná prvá norma bola vydaná ešte v roku 1996. V roku 2004 bolo...

Viac tu

Nová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016

Pridané:

Nová norma ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016.
 UPDATE Systému manažérstva kvality Norma ISO 9001 Systém manažérstva kvality je svetovo najpopulárnejšia norma pro zlepšovanie kvality.

 Mezinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO v septembri 2015 vydala revíziu tejto normy. (predošlá posledná revízia prebehla ešte v roku 2008 a priniesla...

Viac tu

ISO 50001 – systémy energetického manažérstva

Pridané: 04. apríla 2013

ISO 50001 – systémy energetického manažérstva Medzinárodná norma ISO 50001:2011 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania...

Viac tu

SQAS (Safety & Quality Assessment System)

Pridané: 06. júna 2012

SQAS (Safety & Quality Assessment System) SQAS poskytuje nástroj na posúdenie systémov kvality, bezpečnosti a životného prostredia u poskytovateľov služieb v rámci celého logistického reťazca (forwarding, doprava, skladovanie, čistenie, ...) s využitím štandardizovaných dotazníkov. Je určené pre poskytovateľov logistických služieb na hodnotenie...

Viac tu
1
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.