EN|SK
Eurocontrol - Logo
Kontakt

Kontakt

EUROCONTROL s.r.o.

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovensko

IČO: 357 42 402
IČ DPH: SK2020252168
Banka: VÚB, a.s.
č. účtu: 2410638751 / 0200

Zapísanie v Obchodnom registri SR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 11227/S

Kontaktné údaje

Tel.: +421 45 672 46 29
Fax: +421 45 672 46 29
e-mail: eurocontrol@eurocontrol.sk
web: www.eurocontrol.sk

Kontaktné osoby

Mgr. Monika Jurkovičová, MBA – riaditeľka spoločnosti
e-mail: m.jurkovicova@eurocontrol.sk

Zaujímavé linky

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS)
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN)
Predajňa noriem SÚTN
Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK)
Česká společnost pro jakost (ČSJ)
European Organization for Quality (EOQ)
International Organization for Standardization (ISO)
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.