EN|SK
Eurocontrol - Logo
Contact

Contact

EUROCONTROL s.r.o.

Námestie Matice Slovenskej 6
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

IČO: 357 42 402
IČ DPH: SK2020252168
Banka: VÚB, a.s.
č. účtu: 2410638751 / 0200


Zapísanie v Obchodnom registri SR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 11227/S

Contact data

Tel.: +421 45 672 46 29
Fax: +421 45 672 46 29
e-mail: eurocontrol@eurocontrol.sk
web: www.ecs.sk, www.eurocontrol.eu, www.eurocontrol.sk

Contact persons

Ing. Martin Ľupták – Executive
e-mail: m.luptak@eurocontrol.sk

Ing. Peter Jakubis – Executive Director
e-mail: p.jakubis@eurocontrol.sk

Interesting links

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS)
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN)
Predajňa noriem SÚTN
Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK)
Česká společnost pro jakost (ČSJ)
European Organization for Quality (EOQ)
International Organization for Standardization (ISO)
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.