EN|SK
Eurocontrol - Logo
Ponuka školení - eurocontrol.sk
EUROCONTROLAktuálne školenia a kurzy

Ponuka aktuálnych školení a kurzov

Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016, 31. Január 2019

Kurz je určený pre manažment firiem a zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie. Školenie je vhodné aj pre zástupcov štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancov miest a obcí a ďalších predstaviteľov verejnej správy a mimovládnych organizácií.

Termín kurzu: 31. Január 2019

Miesto konania: Kafe LAMPY, Bratislava

Účastnícky poplatok: 200,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016, 31. Január 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.

Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. Február 2019

Určený pre zamestnancov organizácií, ktoré si zavádzajú resp. uplatňujú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015. Je vhodný pre všetky pracovné pozície vrátane manažérskych na získanie prehľadu o požiadavkách normy ISO 14001:2015 a ich uplatňovanie v praxi. Cieľom je objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy na praktických príkladoch.

Termín kurzu: 12. Február 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša Hámre

Účastnícky poplatok: 199,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. Február 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.

Interný audítor systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. – 13. Február 2019

Určený pre zamestnancov organizácií, ktoré si zavádzajú resp. uplatňujú zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015. Cieľom je objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy na praktických príkladoch. Ako aj pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov.

Termín kurzu: 12. - 13. Február 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša Hámre

Účastnícky poplatok: 315,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Interný audítor systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), 12. – 13. Február 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ, 14. – 15. Február 2019

Určený pre projektových manažérov, riadiacich pracovníkov pôsobiacich v projektoch, pracovníkov zodpovedných za prípravu projektov v rámci EÚ fondov.
Osvojiť si základy projektového riadenia. Účastník sa naučí princíp projektovej logiky – W-teória, strom príčinno-následných vzťahov v projektovom riadení, príprava zámeru, cieľov a aktivít projektu, monitoring projektu, praktické tipy a triky pri písaní projektov, prehľad o aktuálnych možnostiach financovania projektov cez EÚ (štrukturálne fondy, komunitárne programy, ad-hoc výzvy generálnych riaditeľstiev).

Termín kurzu: 14. – 15. 02. 2019

Miesto konania: Kafe LAMPY,Bratislava

Účastnícky poplatok: 250,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ, 14. – 15. Február 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.

Interný audítor podľa ISO 37001:2016, 21. – 22. Február 2019

Kurz je určený pre interných audítorov ale aj manažment firiem a zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie. Školenie je vhodné aj pre zástupcov štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancov miest a obcí a ďalších predstaviteľov verejnej správy a mimovládnych organizácií.

Termín kurzu: 21. - 22. Február 2019

Miesto konania: Kafe LAMPY, Bratislava

Účastnícky poplatok: 335,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Interný audítor podľa ISO 37001:2016, 21. – 22. Február 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ, 11. – 12. Apríl 2019

Určený pre projektových manažérov, riadiacich pracovníkov pôsobiacich v projektoch, pracovníkov zodpovedných za prípravu projektov v rámci EÚ fondov.
Osvojiť si základy projektového riadenia. Účastník sa naučí princíp projektovej logiky – W-teória, strom príčinno-následných vzťahov v projektovom riadení, príprava zámeru, cieľov a aktivít projektu, monitoring projektu, praktické tipy a triky pri písaní projektov, prehľad o aktuálnych možnostiach financovania projektov cez EÚ (štrukturálne fondy, komunitárne programy, ad-hoc výzvy generálnych riaditeľstiev).

Termín kurzu: 11. - 12. Apríl 2019

Miesto konania: Hotel Daro, Hodruša - Hámre

Účastnícky poplatok: 250,00 € bez DPH

Podrobné informácie o kurze |  Prihláška na stiahnutie |  Prihláška on-line   on site link

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ, 11. – 12. Apríl 2019
Názov organizácie:
Adresa:
Telefóne číslo:
Fax:
Email:
IČO/IČ DPH:
Vedúci organizácie:
Platba z Vášho účtu č.:
Účastník školenia (prihláška je určená pre jedného učastníka)
Titul, Meno a Priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte.
 © 2018 - Eurocontrol s.r.o.