EN|SK

Eurocontrol.sk - consulting a vzdelávanie

Úvod
EUROCONTROL

ISO 50001 – systémy energetického manažérstva

Efektívne využívanie energie pomáha organizáciám ušetriť peniaze, rovnako ako pomáha šetriť zdroje a zabraňovať zmenám klimatických podmienok. ISO 50001 podporuje organizácie vo všetkých odvetviach v efektívnejšom využívaní energie, a to prostredníctvom rozvoja energetického manažérskeho systému.
Medzinárodná norma ISO 50001:2011 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby.
Viac informácii

SQAS (Safety & Quality Assessment System)

SQAS poskytuje nástroj na posúdenie systémov kvality, bezpečnosti a životného prostredia u poskytovateľov služieb v rámci celého logistického reťazca V rámci Vašej prípravy na SQAS hodnotenie externým posudzovateľom Vám zabezpečíme vstupné preskúmanie plnenia jednotlivých požiadaviek a navrhneme plán opatrení pre čo najlepší výsledok externého posudzovania.
Viac informácii

FSC certifikácia

FSC certifikácia V dobe, keď sa celý svet zaoberá problematikou životného prostredia a neúnosným a bezohľadným ničením lesov, organizácie, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktmi z dreva, začínajú klásť veľký dôraz na prístup svojich dodávateľov k životnému prostrediu a ochrane zeleného bohatstva. Obchodné reťazce a významní výrobcovia drevospracujúceho priemyslu začínajú od svojich dodávateľov vyžadovať preukázateľný dôkaz o zodpovednom prístupe k lesom. Ak sa aj Vy rozhodnete získať FSC certifikát a preukázať Vaším obchodným partnerom pozitívny prístup v tejto oblasti, radi Vám vo Vašom úsilí pomôžeme.
Viac informácii

Manažérsky systém „NAMIERU“

Pomôžeme Vám vybudovať a zaviesť manažérsky systém presne na mieru Vašej spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek, potrieb a podmienok vo Vašej spoločnosti. Budeme Vás sprevádzať celým procesom od návrhu vhodného systému, stanovenia postupov a vypracovania dokumentácie, cez implementáciu postupov, školenia zamestnancov, až po certifikačný audit.

Systémy manažérstva kvality:

Systémy environmentálneho manažérstva

Systémy manažérstva BOZP

Systémy energetického manažérstva

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

  • podľa ISO 27001:2005

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín:

Školenia a kurzy

Aktuálne školeniaPre komplexnejšie zabezpečenie potrieb našich klientov poskytujeme aj služby v segmente vzdelávania v oblasti kvality, životného prostredia, BOZP, softskills a manžérskych zručností. Naše kurzy sú akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

EUROCONTROL s.r.o. nezávislá slovenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti consultingu a vzdelávania. Pomôžeme Vám dosahovať Vaše ciele a Vašu víziu, že ak chcete byť dlhodobo úspešní, nemôžete sa uspokojiť so súčasným stavom úspechu. Konkurencia sa vždy snaží Vás predbehnúť. Preto aj Vy by ste mali svoju spoločnosť, svoje činnosti, svoj systém neustále zdokonaľovať, zvyšovať svoju produktivitu a tým si udržiavať náskok.
S tým Vám radi pomôžeme.

Tím EUROCONTROL s.r.o.

 © 2010 - Eurocontrol s.r.o.